Reincat

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Reincat manté una preocupació constant pel medi ambient, veient aquest fet reflectit en el seu compromís amb el desenvolupament sostenible de les activitats industrials i de serveis a les que presta servei.

La nostra filosofia d'empresa està estretament lligada amb el medi ambient i la feina ben feta. Tots els membres de Reincat tenen un compromís personal, a més de laboral, tant en una correcta gestió dels residus com en l'escrupolós compliment de la legislació ambiental vigent, adaptant-nos als canvis legislatius en gestió de residus i buscant sempre el millor tractament o valorització per a aquests.Cuidem cada etapa de la gestió de residus, des de la recollida fins a la gestió final en plantes de tractament autoritzades. 
 
Reincat disposa d'un departament de medi ambient especialitzat en gestió de residus industrials, que assessora i dóna resposta als dubtes o qüestions relacionades amb la gestió de residus dels seus clients i proveïdors.
 
[ Los talleres son considerados servicios y por lo tanto sus residuos son considerados residuos urbanos lo cual les exime de algunas de estas obligaciones ]

+ NOTÍCIES

+ DESCÀRREGUES

Recogidas 902 106 227
Twitter de Reincat
Facebook de Reincat
Imprimir
Enviar un missatge
Empresa autorizada por:
Gremi de Recuperació de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
Empresa miembro de:
ANGEREA. Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción