Reincat

EMMAGATZEMEM

Reincat disposa d'un centre de Recogita i Transferència (CRT), en Rubí (Barcelona), autoritzat per la ACR, en el que emmagatzema y gestiona els residus segons diferents categories y classes. 

 
(Numero de Gestor y Transportista).
 
En Reincat en prenem molt seriosament la gestió dels seus residus y la protecció del medi ambient. Som conscients de l'importància de tots y cada un dels pasos en la gestió del residu, desde que es genera fins al seu tractament final, passant per l'emmagatzematge en el centre productor, la manipulació, el transport.
 
Recomanacions:
  1. No permeti que li retiri els residus una empresa que no sigui gestor autoritzat.
  2. Recordeu que segons la legislació vigent el productor, indústria o taller, és responsable del residu generat fins a la seva gestió final (incloent manipulació, emmagatzematge temporal i transport).
  3. Productor ...
  • Demaneu o tramití, en cas que el tipus de residu ho requereixi, la Fitxa d'acceptació del residu. I amb cada retirada demani el document justificatiu de la retirada (un per residu). Aquest document pot ser JRR, FI o FS.
  • Assegureu-vos que els envasos utilitzats per a l'emmagatzematge i transport dels residus estiguin degudament etiquetats i compleixin amb la normativa de residus en matèria de transport (ADR). No accepti bidons no homologats.
  • Tot gestor de residus o transportista autoritzat ha de tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix i protegeix el client de qualsevol incidència que pugui haver durant la recollida i el transport del residu.

+ NOTÍCIES

+ DESCÀRREGUES

Recogidas 902 106 227
Twitter de Reincat
Facebook de Reincat
Imprimir
Enviar un missatge
Empresa autorizada por:
Gremi de Recuperació de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
Empresa miembro de:
ANGEREA. Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción